Organizacja zajęć w sekcjach sportowych – zakończenie projektu

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Projekt pn. – Organizacja zajęć w sekcjach sportowych realizowany w terminie – 01.01.2023 – 31.12.2023

Zajęcia popołudniowe w sekcji siatkówki

Celami działania projektowego – zajęcia popołudniowe siatkówki były między innymi: zwiększenie samodzielności beneficjentów ostatecznych, utrzymanie lub podwyższenie swoich umiejętności w zakresie piłki siatkowej oraz rehabilitacja ruchowa i społeczna zawodników. Cele były realizowane poprzez treningi sportowe prowadzone przez dwóch trenerów, pomoc techniczną oraz wolontariusza. Zajęciami objęta była grupa 10 zawodników niepełnosprawnych intelektualnie, którzy wzięli udział w trakcie trwania projektu w 160 godzinach zajęć sportowych. Zawodnicy startując w zawodach Sand CUP w Piastowie w czerwcu 2023 oraz Otwartych Mistrzostwach Elbląg CUP  we wrześniu 2023 zajęli w obydwu turniejach pierwsze miejsce.

Zawodnicy wystartowali również na integracyjnej spartakiadzie w grudniu w Elblągu zajmując również pierwsze miejsce. Jakość i umiejętności gry w siatkówkę znacząco się poprawiły. Efektem treningów sportowych też było zwiększenie sprawności fizycznej każdego z zawodników oraz duża poprawa w zakresie komunikacji tak pomiędzy zawodnikami jak i w interakcjach z opiekunami i całym otoczeniem w którym funkcjonują beneficjenci w/w projektu.

Realizacja projektu bardzo mocno przyczyniła się do zwiększenia sprawności zawodników oraz sprawiła, że grupa osób niepełnosprawnych intelektualnie nabyła cech dojrzałości zawodniczej. Zawodnicy zaczęli dużo lepiej komunikować się z otoczeniem a ich interakcje wskazywały na stały rozwój społeczny. Zajęcia charakteryzowały się wysoką frekwencją i z dnia na dzień beneficjenci coraz bardziej profesjonalnie podchodzili do realizowanych zadań na treningach.

Zajęcia popołudniowe w sekcji judo

Celami działania projektowego – zajęcia popołudniowe judo były między innymi: zwiększenie samodzielności beneficjentów ostatecznych, utrzymanie lub podwyższenie swoich umiejętności w zakresie dyscypliny judo oraz rehabilitacja ruchowa i społeczna zawodników. Cele były realizowane poprzez treningi sportowe prowadzone przez dwóch trenerów, pomoc techniczną oraz wolontariusza. Zajęciami objęta była grupa 10 zawodników niepełnosprawnych intelektualnie. Treningi w sekcji przyniosły wiele spektakularnych sukcesów naszej sekcji judo: – Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Berlin 8-13.07.2023 – złoty medal – Mirosław Kostka, – Mistrzostwa Świata Virtus Global Games 2023, Vichy 4-6.06.2023 – złoty i srebrny medal (Marcin Liszcz, Adam Wiśniewski), Drużynowe Mistrzostwo Świata – Mistrzostwa Europy w Judo zawodników z 28.05.2023, 4 złote, 3 srebrne i 6 brązowych medali, Poza tym w dwóch Pucharach Polski (Opole, Gdańsk) nasi zawodnicy zdobyli 8 złotych, 8 srebrnych i 7 brązowych medali. zespołem Downa – Padwa 8-9.09.2023, Drużynowe Mistrzostwo Europy, srebrny medal indywidualnie – Adam Wiśniewski, – Otwarte Mistrzostwa Polski w Judo – Europejski Festiwal Judo – Elbląg 26-28.05.2023, 4 złote, 3 srebrne i 6 brązowych medali, Poza tym w dwóch Pucharach Polski (Opole, Gdańsk) nasi zawodnicy zdobyli 8 złotych, 8 srebrnych i 7 brązowych medali.

Zajęcia popołudniowe w sekcji łyżwiarstwa, pływania i boccii

Celami działania projektowego – zajęcia popołudniowe w sekcji łyżwiarstwa, pływania i boccii były między innymi: zwiększenie samodzielności beneficjentów ostatecznych, utrzymanie lub podwyższenie swoich umiejętności w zakresie piłki siatkowej oraz rehabilitacja ruchowa i społeczna zawodników. Cele były realizowane poprzez treningi sportowe prowadzone przez dwóch trenerów, pomoc techniczną oraz wolontariusza. Zajęciami objęta była grupa 10 zawodników niepełnosprawnych ruchowo oraz z ogólnego stanu zdrowia. W grupie spośród 10 osób 6 to grupa osób 50+. Część zawodników z tej grupy wystartowało na I Mistrzostwach Polski Ice Race w Elblągu zdobywając 3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe medale. startując w zawodach Sand CUP w Piastowie w czerwcu 2023 oraz Otwartych Mistrzostwach Elbląg CUP we wrześniu 2023 wygrywali swoich grupach konkurencje w boccii. Umiejętności gry w boccię, pływania i jazdy na łyżwach czy sledżu (rodzaj sanek na których można się poruszać na lodzie) znacząco się poprawiły. Efektem treningów sportowych też było zwiększenie sprawności fizycznej każdego z zawodników oraz duża poprawa w zakresie komunikacji tak pomiędzy zawodnikami jak i w interakcjach beneficjentów w/w projektu.

Sumienna praca i duża frekwencja na zajęciach sprawiły, że założone cele projektowe zostały w pełni zrealizowane. Realizacja projektu bardzo mocno przyczyniła się do zwiększenia sprawności beneficjentów oraz sprawiła, że w/w grupa osób niepełnosprawnych zaczęła dobrze z sobą funkcjonować. Każdy z beneficjentów, szczególnie grupa osób 50+ dzięki systematycznym zajęciom poprawił się sprawnościowo, siłowo oraz odczuł poprawę witalności. Część z zawodników zdobyła medale na I Mistrzostwach Polski w Łyżwiarstwie na Małym Torze. Z tego powodu sezon 2023 uważamy za bardzo udany, tak pod względem wyników sportowych jak i rehabilitacji ruchowej i społecznej powyższej grupy beneficjentów.

Zajęcia popołudniowe w sekcji ogólnorozwojowej

Celami działania projektowego – zajęcia popołudniowe w sekcji ogólnorozwojowej były między innymi: zwiększenie samodzielności beneficjentów ostatecznych, utrzymanie lub podwyższenie swoich umiejętności w zakresie poprawy: siły, szybkości, wytrzymałości oraz wydolności organizmu oraz rehabilitacja ruchowa i społeczna zawodników. Cele były realizowane poprzez treningi ogólnorozwojowe i usprawniające na siłowni prowadzone przez dwóch trenerów, pomoc techniczną oraz wolontariusza. Zajęciami objęta była grupa 30 zawodników niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo oraz z ogólnego stanu zdrowia. Zajęcia odbywały się w 3 grupach każda po 10 zawodników.

Treningi w sekcji ogólnorozwojowej, która wspomagała przygotowanie ogólne zawodników do poszczególnych dyscyplin sportowych, mocno wpłynęły na rozwój sportowy naszych zawodników. Poziom wytrenowania większości z nich się podniósł ewentualnie pozostał na bardzo wysokim poziomie. Dzięki przygotowaniu ogólnemu beneficjenci mieli możliwość trenować w dedykowanej im dyscyplinie sportu już dobrze przygotowani fizycznie, co sprawiło, że osiągali swoje najlepsze wyniki sportowe w sezonie oraz unikali kontuzji.