ATAKUJEMY i eliminujemy bariery niepełnosprawności

atakujemy17-d

Z dniem 1 kwietnia 2017 Integracyjny Klub Sportowy „ATAK” rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „ATAKUJEMY i eliminujemy bariery niepełnosprawności”.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 20 osób niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z gmina/powiat Elbląg w okresie 30 miesięcy poprzez zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej. Wsparcie realizowane będzie poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych oraz naukę umiejętności zawodowych i praktykowanie.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 10 maja 2017 r.

Regulamin uczestnictwa w projekcie do pobrania TUTAJ