ELBLĄG CUP 2020

Turniej odbędzie się z zachowaniem obostrzeń związanych z reżimem sanitarnym.

Zasady rekrutacji do projektu: W imprezie wezmą udział drużyny i osoby zaproszone przez organizatora oraz zgłaszające się indywidualnie.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie polskiego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON oraz Elbląski Urząd Miasta.