Gala z okazji 70-lecia Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start

W dniu 21.10.2022 w Warszawie w Hotelu Plaza odbyła się uroczysta Gala z okazji 70-lecia Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start.
Prezes Klubu Tomasz Woźny z rąk Pani Pauliny Malinowskiej-Kowalczyk (Doradca Prezydenta RP) otrzymał:
Odznaczenie Państwowe – Złoty Krzyż Zasługi – Za wybitne zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych
Pani Aneta Rękas -Woźna (Dyrektor Klubu) otrzymała medal 70-lecia oraz jako Klub otrzymaliśmy z rąk Pani Krystyny Hady-Bartkowiak medal 70-lecia.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do otrzymania tych wyróżnień.