INTEGRACYJNY TURNIEJ W PIŁKĘ SIATKOWĄ, NORDIC WALKING I BOCCIĘ