INTEGRACYJNY TURNIEJ W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ, NORDIC WALKING I BOCCIE