Integracyjny Turniej w Siatkówkę Plażową oraz Piknik rekreacyjny – Partner Wydarzenia Lasy Państwowe

Integracyjny Turniej w Siatkówkę Plażową oraz Piknik rekreacyjny, który odbędzie się 18-19.06.2022r. Piastowo 55
– Partnerem Wydarzenia są Lasy Państwowe.
Główne cele:
– zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat lasów, leśnictwa oraz zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,
– zwiększenie wiedzy w zakresie korzyści zdrowotnych oraz rekreacyjnych wynikających z aktywnego korzystania z lasów przez społeczeństwo

Główne Hasło Wydarzenia „Sportowa Natura”, wspólna promocja ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej polskiej przyrody.

https://www.lasy.gov.pl/pl