Konkurs na maskotkę

komunikat2

Integracyjny Klub Sportowy „ATAK” ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego maskotki kojarzącej się z Mistrzostwami Europy w Siatkówce na Siedząco Kobiet i Mężczyzn, które odbędą się w Elblągu w dniach 16-22.09.2013 r.

Maskotka będzie wykorzystywana do celów popularyzatorskich, promocyjnych i reklamowych. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do dorosłych i dzieci. Przewiduje się przyznanie nagrody głównej oraz 3 wyróżnień dla najlepszych prac. Na konkurs można nadesłać od 1 do 3 projektów. Na adres siedziby klubu lub osobiście: Integracyjny Klub Sportowy „ATAK” ul. Robotnicza 68, 82-300 Elbląg.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich: szkół, instytucji, organizacji, osób prywatnych.

2. Maskotka ma kojarzyć się z Mistrzostwami Europy w Siatkówce na Siedząco Kobiet i Mężczyzn

3. Na konkurs można nadesłać od 1 do 3 projektów. Każdy projekt powinien zawierać makietę maskotki, grafikę lub rysunki wraz ze wskazówkami dotyczącymi jej wykonania.

4. Ostateczny termin nadsyłania prac na konkurs upływa z dniem 30.04.2013 r. Decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia projektu przez adresata. Projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury konkursu.

5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki.

6. Oceny projektów i przyznania nagrody dokona powołane przez organizatora Jury.

7. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną, a trzy pozostałe wyróżnione prace nagrody niespodzianki.

8. Oficjalne ogłoszenie zwycięzcy Konkursu odbędzie się 08.05.2013 r.

9. Komisja zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

10. Laureat konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożonymi pracami konkursowymi w zakresie ich utrwalania, zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie, wykorzystania do celów popularyzatorskich, marketingowych i handlowych.

11. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z wymienioną wyżej ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych.

12. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagrody zwycięzcy.

13. Wyłoniona drogą niniejszego konkursu maskotka staje się własnością organizatora konkursu, który może ją w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego otwarcia XV-go Międzynarodowego Turnieju Elbląg Cup w piłce siatkowej na siedząco, który odbędzie się w dniach 14-15.06.2013 na hali CSB w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej