Lasy Państwowe Partnerem Wydarzenia

Integracyjny Turniej w Siatkówkę Plażową połączony z zawodami rekreacyjnymi – Partner Wydarzenia Lasy Państwowe

Integracyjny Turniej w Siatkówkę Plażową połączony z zawodami rekreacyjnymi, który odbył się 3-4.06.2023r.
w Piastowie w Ośrodku Rekreacyjno – Sportowym „Zakątek pod Srebrną Górą” (obiekt położony w otulinie Wysoczyzny Elbląskiej – Srebrna Góra  – 198,5 m. n.p.m. – najwyższy szczyt Pobrzeża Południowobałtyckiego)
– Partnerem Wydarzenia byłyLasy Państwowe.
Główne cele:
– zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat lasów, leśnictwa oraz zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,
– zwiększenie wiedzy w zakresie korzyści zdrowotnych oraz rekreacyjnych wynikających z aktywnego korzystania z lasów przez społeczeństwo

Główne Hasło Wydarzenia „Sportowa Natura”, wspólna promocja ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej polskiej przyrody.

https://www.lasy.gov.pl/pl