Organizacja zajęć w sekcjach sportowych


Projekt pn. – Organizacja zajęć w sekcjach sportowych, ma na celu ciągłe szkolenie zawodników niepełnosprawnych intelektualnie oraz niepełnosprawnych ruchowo w sekcjach naszego klubu.

Termin realizacji projektu – 01.01.2023 – 31.12.2023

Warunki rekrutacji:

– projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi

Głównymi celami jest poprawa i utrzymanie umiejętności sportowych w konkretnej dyscyplinie oraz zwiększenie samodzielności beneficjentów. 160 godzin treningów w skali roku dla każdej sekcji plus 80 godzin treningów ogólnorozwojowych/sekcję ma na celu utrzymanie lub podwyższenie swoich umiejętności beneficjentów co pozwoli na poprawę swoich wyników sportowych. Treningi w sekcjach pozwolą na większą samodzielność beneficjentów, którzy dzięki tej formie rehabilitacji będą lepiej funkcjonowali pod względem fizycznym i mentalnym. Poza tym praca w grupie wpłynie na wyższy poziom rehabilitacji społecznej dzięki interakcjom z osobami wspólnie pracującymi na treningach. Włożona
w treningi praca im bardziej intensywna tym mocniej wpłynie na umiejętności beneficjenta
a co z tym związane jego wysoką samoocenę i samodzielność. Beneficjenci zadania zwiększą swoją szansę na pełniejsze włączenie społeczne w środowisku w którym przebywają ponieważ zwiększą swoje kompetencje związane z komunikacją w środowisku własnym jak i zewnętrznym
Kluczowe kryteria wyboru form zajęć, dyscyplin oraz stosowanych metod pracy
z uczestnikami obejmują:

–  Podniesienie poziomu codziennej aktywności i ograniczeń psychofizycznych
    następstw niepełnosprawności,
–  Jak najpełniejsze upodmiotowienie i włączanie społeczne osób niepełnosprawnych,
–  Dostępność oraz możliwość samodzielnej kontynuacji treningów oraz indywidualnej
    aktywności w przyszłości.

Zawodnicy z poszczególnych sekcji będą mogli skorzystać z zajęć ogólnorozwojowych (m. innymi siłownia i zajęcia usprawniające). Każda z sekcji weźmie udział w zajęciach ogólnorozwojowych
(m. innymi siłownia i zajęcia usprawniające) w trakcie trwania całego projektu, które to poprowadzą  trenerzy ze specjalizacją w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Realizowane działania są spójne z głównym celem ogłoszonego „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.”, którego podstawą jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

HARMONOGRAM TRENINGÓW

 1. Treningi sportowe – JUDO

Miejsce zajęć – (sala judo) HSW ul. Grunwaldzka 135 w Elblągu

poniedziałki    od godz. 14:00 do godz. 16:00 (styczeń-marzec)

                        od godz. 13.30 do godz. 15.30 (kwiecień-maj)

wtorek            od godz. 14:00 do godz. 16:00 (styczeń-marzec)

                        od godz. 13.30 do godz. 15.30 (kwiecień-czerwiec)

środa               od godz. 14:00 do godz. 16:00 (styczeń-marzec)

                        od godz. 13.30 do godz. 15.30 (kwiecień-czerwiec)

czwartek         od godz. 14.00 do godz. 16.00 (marzec)

                        od godz. 13.30 do godz. 15.30 (czerwiec)

piątek              od godz. 13.30 do godz. 15.30 (kwiecień)

 2. Treningi sportowe – SIATKÓWKA

Miejsce zajęć – (sala sportowa) przy III LO ul. Browarna 1 w Elblągu

Wtorek            od godz. 16:15 do godz. 18:15 (styczeń-czerwiec)

Czwartek        od godz. 16:15 do godz. 18:15 (styczeń-czerwiec)

Miejsce zajęć – Spółdzielnia Socjalna Ruczaj ul. Robotnicza 68 w Elblągu

Piątek              od godz. 18:00 do godz. 20:00 (styczeń-marzec)

Miejsce zajęć – (boisko do siatkówki plażowej) Piastowo 55 koło Elbląga

Piątek              od godz. 18:00 do godz. 20:00 (kwiecień-maj)

 3. Treningi sportowe – SEKCJA ŁĄCZONA (łyżwiarstwo, pływanie i boccia)

Miejsce zajęć – lodowisko Helena ul. Karowa 1w Elblągu

Wtorek            od godz. 20:00 do godz. 22:00 (styczeń-marzec)

Czwartek        od godz. 20:00 do godz. 22:00 (styczeń-marzec)

Miejsce zajęć – (sala fitness)ul. Robotnicza 68 w Elblągu

Środa              od godz. 15:00 do godz. 17:00 (styczeń-czerwiec)

Czwartek        od godz. 20:00 do godz. 22:00 (kwiecień)

Miejsce zajęć – (boisko plażowe) Piastowo 55 koło Elbląga

Piątek              od godz. 18:00 do godz. 20:00 (kwiecień-czerwiec)

 4. Zajęcia ogólnorozwojowe (judo, siatkówka, łyżwiarstwo, pływanie i boccia)

Miejsce zajęć – Spółdzielnia Socjalna Ruczaj ul. Robotnicza 68 w Elblągu

Sobota             od godz. 09:00 do godz. 15:00 (styczeń-czerwiec)