OTWARTE MISTRZOSTWA XXV Elbląg CUP 2023

W dniach 14-17.09.2023, odbędą się Otwarte Mistrzostwa XXV ELBLĄG CUP 2023.

W imprezie rozegrane zostaną: turniej siatkówki, wyścig na rolkach/wrotkach, zawody judo, tenis stołowy i boccia.

Zasady rekrutacji do projektu: W imprezie wezmą udział drużyny i osoby zaproszone przez organizatora oraz zgłaszające się indywidualnie.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie polskiego orzeczenia o o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON oraz ze środków Urzędu Miejskiego w Elblągu

„DZIAŁAMY RAZEM” Otwarte Mistrzostwa XXV Elbląg CUP 2023

Dot. umowy ZZO/000303/14/D z dnia 19 maja 2023 r.

Termin: Projekt realizowany jest w okresie 1.05.2023– 30.11.2023.

Cel projektu

  1. rehabilitacja społeczna i ruchowa osób niepełnosprawnych poprzez sport
  2. integracja osób niepełnosprawnych i zdrowych
  3. promocja zdrowego trybu życia wśród osób niepełnosprawnych
  4. popularyzacja i promocja sportu osób niepełnosprawnych
  5. popularyzacja wolontariatu w środowisku osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych

 W ramach projektu Otwarte Mistrzostwa XXV Elbląg CUP 2023 rozegrane zostaną turnieje i zawody siatkówki, boccii, judo, łyżwiarstwo/rolki i tenis stołowy

W projekcie udział weźmie 122 zawodników ON, 70 członków rodzin/opiekunów, 10 osób wolontariuszy oraz kibice 75 osób.

W ramach projektu organizatorzy zawodów zabezpieczają kwestie organizacyjne zawodów sportowych (obsługę sędziowską, techniczną, merytoryczną, medyczną, wynajem obiektów i sprzętu oraz urządzeń, zakup materiałów biurowych i technicznych itd.) oraz socjalne związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, transportem, ubezpieczeniem, odzieżą itd. w zawodach udział biorą zawodnicy posiadający polskiego orzeczenia o o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 126 712,80

Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych (w zł) 15 200,00

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł) 111 512,80

Harmonogram zaplanowanych działań merytorycznych dotyczących XXV ELBLĄG CUP 2023:

1. Koordynacja działań Otwartych Mistrzostw (od maja do listopada 2023)

Za koordynację projektu odpowiedzialny jest Pan Tomasz Woźny prezes Integracyjnego Klubu Sportowego „ATAK” (ul. Robotnicza 68, 82-300 Elbląg)

2. Określenie planów organizacji Otwartych Mistrzostw XXV ELBLĄG CUP 2023 (maj-czerwiec)

3. Wyznaczenie menadżerów odpowiedzialnych za poszczególne płaszczyzny (maj-czerwiec)

Koordynator wyznacza osoby odpowiedzialne za konkretne działania: wyżywienie, transport, zakwaterowanie, sędziowanie,  hala , wolontariusze, oprawa muzyczna, oprawa wizualna.

4. Rezerwacja hali sportowej, toru wrotkarskiego, hoteli i pensjonatów (czerwiec-lipiec)

5. Przygotowanie i zamówienie transportu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych
(lipiec-sierpień)

6. Przygotowanie i zamówienie wyżywienia dla beneficjentów Mistrzostw (lipiec-sierpień)

7. Przygotowanie wolontariuszy do obsługi Mistrzostw (czerwiec-sierpień)
Jesteśmy w pełnym kontakcie z Centrum Wolontariatu w Elblągu Panią Gabrielą Zimirowską

8. Negocjacje w sprawie organizacji Mistrzostw z władzami gminy (maj-czerwiec)

9.  Rozmowy ze sponsorami o wsparciu Mistrzostw, podpisanie umów (maj-czerwiec)

10. Przygotowanie i zakup nagród, pucharów i medali  na Mistrzostwa (lipiec-sierpień)

11. Przygotowanie otwarcia i zakończenia Mistrzostw (lipiec-sierpień )

12. Przygotowanie konkursów dla dzieci i młodzieży, członków rodzin – kibiców Mistrzostw
(lipiec-sierpień)

13. Organizacja Otwartych Mistrzostw XXV Elbląg CUP 2023 (wrzesień)

– czwartek 14.09.2023 (20.00 kolacja-klasyfikacje zawodników)
Hotel Europa ul. Królewiecka 219 Elbląg 82-300/Dom Studencki ul. Wspólna 11 Elbląg 82-300
– piątek 15.09.2023 (7.00-9.00 śniadanie; 10.00-12.00 klasyfikacja zawodników; 13.00-14.00 obiad; 15.30-18.30 treningi; 19.00-20.00 kolacja; 21.00 odprawa przed zawodami)
– sobota 16.09.2023 (7.00-9.00 śniadanie; 09.30 uroczyste otwarcie;  10.00-12.30 zawody;  13.00-14.00 obiad; 15.00-18.30 zawody; 19.00-20.00 kolacja)
– niedziela  17.09.2023 (7.00-9.00 śniadanie; 9.30-12.30 finały i zakończenie zawodów rozdanie medali i pucharów; 13.00 obiad i wyjazd ekip)

14. Rozliczenie finansowe organizacji Mistrzostw  (wrzesień-listopad)

Za rozliczenia finansowe odpowiedzialna jest Księgowa Stowarzyszenia  Pani Krystyna Syryjczyk , która od wielu lat zajmuje się rozliczeniami finansowymi (ul. Robotnicza 68, 82-300 Elbląg)

15. Ewaluacja organizacji Mistrzostw (wrzesień-listopad)

Ewaluacja turnieju polegająca na zebraniu informacji przed i po wydarzeniu w oparciu o cele projektu:

-rehabilitacja społeczna i ruchowa osób niepełnosprawnych poprzez sport

– integracja osób niepełnosprawnych i zdrowych

– promocja zdrowego trybu życia wśród osób niepełnosprawnych

– popularyzacja i promocja sportu osób niepełnosprawnych

– popularyzacja wolontariatu w środowisku osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych