Praktyczny Atak – dokumenty projektowe

komunikat2

Publikujemy dokumenty projektowe do projektu „Praktyczny Atak”.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 20 osób (11K,9M) w wieku 15-64 lat zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z Elbląga i powiatu elbląskiego oraz zwiększenie ich szans na przywrócenie możliwości lub zdolności do zatrudnienia w okresie w okresie 01.09.2017-30.06.2018. Wsparcie realizowane będzie poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych oraz naukę umiejętności zawodowych i praktykowanie.

Rekrutacja:

18-30.09.2017

Formularze rekrutacyjne (umieszczone od 11.09.2017 na stronie www.atak.pl oraz https://www.facebook.com/IntegracyjnyKlubSportowyAtak/ ) należy dostarczyć osobiście do siedziby IKS Atak przy ul. Robotniczej 68 w Elblągu.

Informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie IKS Atak lub telefonicznie pod nr: 55 6424255

Uczestnicy projektu:

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat zamieszkujący gminę i miasto Elbląg, w tym:

– osoby niepełnosprawne,

– osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne,

– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ),

– osoby korzystające z pomocy społecznej.

Formy wsparcia w ramach projektu

– Wzmocnienie kompetencji społecznych:

Praca psychologa z ON celem wzmocnienia kompetencji społecznych wspomagających uczestnictwo w kolejnych etapach związanych z nabywaniem kompetencji zawodowych. Tematyka spotkań z psychologiem: komunikacja, współpraca w grupie, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, asertywności, zmiany ograniczających przekonań, praca nad poczuciem własnej wartości;

– opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego uczestnika projektu celem określenia dalszego wsparcia w formie kursów zawodowych;

– aktywizacja społeczna poprzez udział w zajęciach sportowych.

– Nauka umiejętności zawodowych i praktykowanie:

Szkolenie wspomagające kompetencje społeczne w zakresie pierwszej pomocy;

Kursy/szkolenia wspomagające kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zakresie: instruktora sportu, menadżera sportu, kwalifikacji do przewozu rzeczy i osób, asystenta osoby niepełnosprawnej;

Praktyka zawodowa w zakresie: instruktora sportu, menadżera sportu, kwalifikacji do przewozu rzeczy i osób, asystenta osoby niepełnosprawnej.

Projekt zakłada wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.

Formularz zgłoszeniowy – TUTAJ

Regulamin – TUTAJ

Deklaracja uczestnictwa – TUTAJ