Projekt – Działamy Razem

W projekcie biorą udział osoby zgłaszające się indywidualnie, posiadające polskie orzeczenie  o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

„DZIAŁAMY RAZEM”  Treningi sportowe prowadzone w sekcjach Integracyjnego Klubu Sportowego ATAK

Termin: Projekt realizowany jest w okresie 1.02.2023– 31.03.2024.

Dot. umowy ZZO/000328/14/D z dnia 19 maja 2023 r.

Cele projektu:
1. Utrzymanie i podnoszenie poziomu sportowego naszych zawodników poprzez reżim treningowy oraz przygotowanie ich do startów w swoich dyscyplinach na zawodach krajowych i międzynarodowych.
2. Rehabilitacja ruchowa beneficjentów poprzez różnorodne zajęcia sportowe jak i rehabilitacja społeczna poprzez pracę w grupie.

 W ramach projektu Treningi sportowe prowadzone w sekcjach Integracyjnego Klubu Sportowego ATAK odbywają się w: judo, siatkówce, łyżwiarstwie, boccie, hokeju i lekkoatletyce.

W projekcie bierze udział 50 zawodników ON,
W ramach projektu zabezpieczone są  kwestie organizacyjne treningów sportowych (obsługa wolontariuszy 6 osób, wynajem obiektów i sprzętu oraz urządzeń, zakup odżywek, sprzętu sportowego, strojów sportowych, materiałów biurowych i technicznych itd.) oraz socjalne związane z transportem, ubezpieczeniem, badaniami lekarskimi itd. w projekcie udział biorą beneficjenci posiadający polskie orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 425 820,00

Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych (w zł) 58 800,00

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł) 367 020,00

Harmonogram zaplanowanych działań merytorycznych:

1. Koordynacja działań projektu w trakcie jego trwania (od lutego 2023 do marca 2024)

Za koordynację projektu odpowiedzialny jest Pan Tomasz Woźny Prezes Integracyjnego Klubu Sportowego „ATAK” (ul. Robotnicza 68, 82-300 Elbląg)

2. Dobór grupy sportowej do realizacji projektu (luty-marzec 2023)

3. Obsługa biura projektu (luty2023-marzec 2024)

4. Prowadzenie zajęć w sekcji judo  (kwiecień-czerwiec/wrzesień – grudzień 2023/ styczeń-marzec 2024)

5. Prowadzenie zajęć w sekcji boccii  (kwiecień-czerwiec/wrzesień – grudzień 2023/ styczeń-marzec 2024)

6. Prowadzenie zajęć w sekcji lekkoatletyki  (kwiecień-czerwiec/wrzesień – grudzień 2023/ styczeń-marzec 2024)

7. Prowadzenie zajęć w sekcji łyżwiarstwa  (kwiecień-czerwiec/wrzesień – grudzień 2023/ styczeń-marzec 2024)

8. Prowadzenie zajęć w sekcji siatkówki  (kwiecień-czerwiec/wrzesień – grudzień 2023/ styczeń-marzec 2024)

9. Prowadzenie zajęć w sekcji hokeja  (kwiecień-czerwiec/wrzesień – grudzień 2023/ styczeń-marzec 2024)

10. Ubezpieczenie beneficjentów projektu (wrzesień 2023)

11. Badania lekarskie zawodników startujących w zawodach (kwiecień 2023 – marzec 2024)

12. Zakup strojów sportowych dla zawodników sekcji (czerwiec/wrzesień 2023)

13. Zakup odżywek izotonicznych dla zawodników sekcji (czerwiec/wrzesień 2023)

14. Zakup sprzętu sportowego – piłki do siatkówki  (wrzesień-październik 2023)

15.  Zakup sprzętu sportowego – rękawice hokejowe (wrzesień-październik 2023)

16. Zakup sprzętu sportowego – łyżwy (wrzesień-październik 2023)

17. Zakup sprzętu sportowego – zestaw do boccii (maj-czerwiec2023)