Promocja Sportu – „Paraolimpijski” – edycja 2023

W tegorocznej edycji projektu 01.01.2023r. – 31.12.2023r. pracować będziemy nad rozszerzeniem i uatrakcyjnieniem

edukacyjnej gry pod tytułem “Paraolimpijski” znajdującej się na domenie

https://igrzyskaparaolimpijskie.pl/ oraz stworzeniem nowych funkcjonalności na tej domenie.
„Paraolimpijski” to aplikacja przeglądarkowa dedykowana rozwojowi i

popularyzacji sportu osób z niepełnosprawnościami w Polsce, którą stworzyliśmy w

poprzedniej edycji projektów Programu Upowszechniania Sportu Osób

Niepełnosprawnych w 2022 r. Użytkownik końcowy może zagrać w nią na swoim

smartfonie, tablecie bądź poprzez przeglądarkę internetową na swoim komputerze.

Celem rozgrywki jest kolekcjonowanie kart z wizerunkami zawodników sportów

paraolimpijskich, sprawdzanie wiedzy ogólnej i historycznej z dziedziny paraolimpijskiej

jak i również wiedzy o poszczególnych zawodnikach.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki