ŚP. ZBIGNIEW RĘKAS Wieloletni i Najwierniejszy Kibic naszego klubu

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 4.01.2020r. zmarł przeżywszy 70 lat

ŚP. ZBIGNIEW RĘKAS
Wieloletni i Najwierniejszy Kibic naszego klubu

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się wystawieniem Zmarłego w kościele św. Wojciecha w Elblągu w dniu 8 stycznia 2020r. o godz. 12:30, Msza Święta odprawiona będzie o godz. 13:00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do miejsca wiecznego spoczynku, na Cmentarzu przy ul. Wiejskiej w Elblągu