Środki prewencyjne od PZU

W dniu 26.07.2023r została podpisana umowa prewencyjna z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną, dzięki której sekcja dzieci otrzymała wsparcie w postaci sprzętu sportowego w tym odzieży oraz wynajmu obiektów sportowych, która obowiązywała do 31.12.2023r.