TANECZNYM KROKIEM ŻEGNAMY STARY ROK

TANECZNYM KROKIEM ŻEGNAMY STARY ROK 2023.

29 grudnia  dzięki  Korpusowi  Solidarności, IKS ATAK i Regionalnemu Centrum Wolontariatu 40 OzN mogło tanecznym krokiem pożegnać stary rok.

Akcja miała na celu udział osób z niepełnosprawnościami w zabawie integracyjno-tanecznej. Podniesienie samodzielności, zaradności i zwiększenia pewności siebie OzN. Integrację z grupą i nawiązanie nowych kontaktów. Projekt miał także na celu podniesienie zaangażowania wolontariuszy w realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W ramach mini grantu odbyły się wszystkie zaplanowane działania,  w których brały udział osoby z niepełnosprawnościami, wolontariusze, a także pracownicy IKS ATAK.  Działania zrealizowano w sali MOSiR w ELBLĄGU przy ulicy Robotniczej 68. Odbyło się tam 6 godzinne spotkanie integracyjno-taneczne podczas, którego  wolontariusze zorganizowali gry i zabawy towarzyskie, konkursy, karaoke. Przygotowali także poczęstunek, przekąski i napoje.
W imprezie wzięli udział między innymi uczestnicy 2 obozów sportowych w tym Akcja Lato organizowanych przez IKS ATAK, a także zaproszeni uczestnicy WTZ z Elbląga. Dzięki tym działaniom OzN mogły poczuć się dowartościowane, spełnić swoje marzenie o zabawie tanecznej poza domem w gronie nowych i już znanych przyjaciół. Mogli wykazać się także samodzielnością i zaradnością. Zaspokoili swoje potrzeby związane z afiliacją. Działania te były świetną formą integracji i zachętą do aktywnego spędzania czasu. Potwierdziły, że przy odrobinie wsparcia OzN potrafią się bawić, a ta zabawa i obcowanie z innymi jest im bardzo potrzebna. Działania podniosły także zaangażowanie wolontariuszy w realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.