Treningi sportowe prowadzone w sekcjach Integracyjnego Klubu Sportowego ATAK

Ruszamy z kolejnym projektem dofinansowanym przez:
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„MOŻEMY WIĘCEJ” – Treningi sportowe prowadzone w sekcjach Integracyjnego Klubu Sportowego ATAK

Zasady rekrutacji do projektu: W projekcie wezmą udział osoby zgłaszające się indywidualnie.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie polskiego orzeczenia  o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

„MOŻEMY WIĘCEJ”  Treningi sportowe prowadzone w sekcjach Integracyjnego Klubu Sportowego ATAK

Termin: Projekt realizowany jest w okresie 1.02.2024– 31.03.2025.

Dot. umowy UM/PW9/2024/2/O_WARMIŃSKO_MAZURSKI/5173 z dnia 29 maja 2024 r.

Cele projektu:
1. Utrzymanie i podnoszenie poziomu sportowego naszych zawodników poprzez reżim treningowy oraz przygotowanie ich do startów w swoich dyscyplinach na zawodach krajowych i międzynarodowych.
2. Rehabilitacja ruchowa beneficjentów poprzez różnorodne zajęcia sportowe jak i rehabilitacja społeczna poprzez pracę w grupie.

 W ramach projektu Treningi sportowe prowadzone w sekcjach Integracyjnego Klubu Sportowego ATAK odbywać się będą w: judo,boccii, lekkoatletyce, siatkówce, pływaniu, łyżwiarstwie i hokeju.

W projekcie udział weźmie 50 zawodników ON,
W ramach projektu zabezpieczone będą  kwestie organizacyjne treningów sportowych (obsługa wolontariuszy 6 osób, wynajem obiektów i sprzętu oraz urządzeń, zakup odżywek, sprzętu sportowego, strojów sportowych, materiałów biurowych i technicznych itd.) oraz socjalne związane z transportem, ubezpieczeniem, badaniami lekarskimi itd. w projekcie udział wezmą beneficjenci posiadający polskie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 466 320,00

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł) 417 520,00

Harmonogram zaplanowanych działań merytorycznych:

1. Koordynacja projektu w trakcie jego trwania (od lutego 2024 do marca 2025)

Za koordynację projektu odpowiedzialny jest Pan Tomasz Woźny Prezes Integracyjnego Klubu Sportowego „ATAK” (ul. Robotnicza 68, 82-300 Elbląg)

2. Dobór grupy sportowej do realizacji projektu (luty-marzec 2024)

3. Obsługa biura projektu (luty2024-marzec 2025)

4. Prowadzenie zajęć w sekcji judo  (kwiecień-czerwiec/wrzesień – grudzień 2024/ styczeń-marzec 2025)

5. Prowadzenie zajęć w sekcji boccii  (kwiecień-czerwiec/wrzesień – grudzień 2024/ styczeń-marzec 2025)

6. Prowadzenie zajęć w sekcji lekkoatletyki  (kwiecień-czerwiec/wrzesień – grudzień 2024/ styczeń-marzec 2025)

7. Prowadzenie zajęć w sekcji ogólnorozwojowej z elementami łyżwiarstwa, pływania, nordic walking 
(kwiecień-czerwiec/wrzesień – grudzień 2024/ styczeń-marzec 2025)

8. Prowadzenie zajęć w sekcji ogólnorozwojowej z elementami siatkówki, bocii i pływania 
(kwiecień-czerwiec/wrzesień – grudzień 2024/ styczeń-marzec 2025)

9. Prowadzenie zajęć w sekcji ogólnorozwojowej z elementami hokeja, pływania, kajakarstwa
(kwiecień-czerwiec/wrzesień – grudzień 2024/ styczeń-marzec 2025)

10. Ubezpieczenie beneficjentów projektu (kwiecień 2024)

11. Badania lekarskie zawodników startujących w zawodach (kwiecień 2024 – marzec 2025)

12. Zakup strojów sportowych dla zawodników sekcji (sierpień-listopad 2024)

13. Zakup odżywek dla zawodników sekcji sportowych (czerwiec, sierpień, wrzesień-grudzień 2024)

14. Zakup sprzętu sportowego – piłki do siatkówki doposażenie sekcji (czerwiec, wrzesień-październik 2024)

15.  Zakup sprzętu sportowego – rękawice hokejowe doposażenie sekcji (czerwiec, wrzesień-październik 2024)

16. Zakup sprzętu sportowego – łyżwy doposażenie sekcji (czerwiec, wrzesień-październik 2024)

17. Zakup sprzętu sportowego – zestaw do boccii doposażenie sekcji (czerwiec, wrzesień-październik 2024)

18. Zakup namiotu na przebieralnię i do prowadzenia zajęć sportowych w naszym ośrodku (kwiecień-maj 2024)