Włączeni niepełnosprawni – dokumenty projektowe

accessibility-1682903_1920

Poniżej publikujemy komplet dokumentów dotyczących projektu „Włączeni niepełnosprawni”.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 16 osób niepełnosprawnych intelektualnie (8K,8M) w wieku 15-64 lat zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z Elbląga i powiatu elbląskiego oraz zwiększenie ich szans na przywrócenie możliwości lub zdolności do zatrudnienia w okresie w okresie 01.09.2017-30.06.2018. Wsparcie realizowane będzie poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych oraz naukę umiejętności zawodowych i praktykowanie. W celu powrotu do życia społecznego zaplanowano działania mające na celu kształtowanie umiejętności życiowych, samodzielne funkcjonowanie, radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego i samoobsługą- zaplanowano trening mieszkaniowy dla uczestników.

Rekrutacja:

18-30.09.2017

Formularze rekrutacyjne (umieszczone od 11.09.2017 na stronie www.atak.pl oraz https://www.facebook.com/IntegracyjnyKlubSportowyAtak/ ) należy dostarczyć osobiście do siedziby IKS Atak przy ul. Robotniczej 68 w Elblągu.

Informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie IKS Atak lub telefonicznie pod nr: 55 6424255

Uczestnicy projektu:

Osoby niepełnosprawne intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, nieubezwłasnowolnione w wieku 15-64 lat zamieszkujące miasto Elbląg, powiat elbląski
w tym:

– osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne,

– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ),

– osoby korzystające z pomocy społecznej.

Formy wsparcia w ramach projektu

  1. Trening samodzielności (trening mieszkaniowy) – każdy uczestnik projektu w okresie X-XI.2017 oraz III-V.2018 odbędzie trening, w każdym miesiącu po 1 tygodniu (6 dni poniedziałek-sobota; łącznie 5 tygodni). Uczestnicy realizują indywidualny plan dostosowany do stopnia jego sprawności, predyspozycji, umiejętności, kompetencji i zainteresowań. Plany te zawierają m.in.: treningi samodzielności (np.wykonywanie czynności dnia codziennego, poruszanie się środkami komunikacji miejskiej, robienie zakupów, przyrządzanie posiłków, sprzątanie), udział w zajęciach aktywnej rehabilitacji (na sali gimnastycznej, na basenie i w plenerze).
  2. Zajęcia aktywizacji społeczno-zawodowej

Realizacja zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu:

Obsługa biura/recepcji, Gospodarstwo domowe, Mała gastronomia

Ogrodnictwo/Florystyka, Stolarka

Zajęcia aktywizacji społecznej min.:

– Pielęgnacja i utrzymanie dobrej kondycji fizycznej – uczestnicy projektu będą uczestniczyć w następujących zajęciach: judo, siatkówka, łyżwiarstwo szybkie, pływanie, nordic walking. Zajęcia odbywać się będą pod kierunkiem doświadczonych instruktorów sportów osób niepełnosprawnych

– trening umiejętności pracowniczych.

Projekt zakłada wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie do pobrania TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy do projektu dostępny TUTAJ

Regulamin projektu dostępny TUTAJ