XIX SAND CUP 2023 -WSTĘP WOLNY

 • W dniach 01-04.06.2023r w Piastowie, odbędzie się XIX SAND CUP 2023
  Zasady rekrutacji do projektu:
  W imprezie wezmą udział osoby niepełnosprawne zaproszone  przez organizatora oraz zgłaszające się indywidualnie.
  Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie polskiego orzeczenia o  niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.
  „Działamy Razem” XIX SAND CUP 2023
  Termin: Projekt realizowany jest w okresie 1.04.2023 – 30.09.2023.
  Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 75 456,00
  Dofinansowanie ze środków PFRON (w zł) 64 036,00
  Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Harmonogram zaplanowanych działań merytorycznych dotyczących XIX SAND CUP 2023:

 1. Koordynacja organizacji, rozliczenia i ewaluacji turnieju (od kwietnia do września 2023)
  Za koordynację projektu odpowiedzialna jest Aneta Rękas-Woźna dyrektor Integracyjnego Klubu Sportowego „ATAK” (ul. Robotnicza 68, 82-300 Elbląg)
  Za rozliczenia finansowe odpowiedzialna jest Księgowa Stowarzyszenia Pani Krystyna Syryjczyk, która od wielu lat zajmuje się rozliczeniami finansowymi (ul. Robotnicza 68, 82-300 Elbląg)
  Ewaluacja turnieju polegająca na zebraniu informacji przed i po wydarzeniu w oparciu o cele projektu:
 • wyłonienie najlepszych drużyn w siatkówce plażowej, boccii i nordic walking
  -rehabilitacja społeczna i ruchowa osób niepełnosprawnych poprzez sport
 • promocja zdrowego trybu życia wśród osób niepełnosprawnych
 • popularyzacja i promocja sportu osób niepełnosprawnych
 • popularyzacja wolontariatu w środowisku osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych
 1. Organizacja Otwartych Mistrzostw SAND CUP 2023 (czerwiec)
 • czwartek 01.06.2023r. (20.00 kolacja)
 • piątek 17.06.2022 (7.00-9.00 śniadanie; 10.00-12.00 klasyfikacja zawodników; 13.00-14.00 obiad; 15.30-18.30 treningi; 19.00-20.00 kolacja; 21.00 odprawa przed zawodami)
 • sobota 18.06.2022 (7.00-9.00 śniadanie; 9.30 uroczyste otwarcie; 10.00-12.30 zawody;
  13.00-14.00 obiad; 15.00-18.30 zawody; 19.00-20.00 kolacja)
 • niedziela 19.06.2022 (7.00-9.00 śniadanie; 9.30-12.30 finały i zakończenie zawodów rozdanie medali
  i pucharów; 13.00 obiad i wyjazd ekip)
  3.Określenie planów organizacji XIX SAND CUP 2023 (kwiecień-czerwiec)
 1. Wyznaczenie menadżerów odpowiedzialnych za poszczególne płaszczyzny (kwiecień-maj)
  Koordynator wyznacza osoby odpowiedzialne za konkretne działania: wyżywienie, transport, zakwaterowanie, sędziowanie, plażę , boiska, wolontariusze, oprawa muzyczna, oprawa wizualna.
 2. Rezerwacja plaży, hoteli i pensjonatów (kwiecień)
 3. Przygotowanie i zamówienie transportu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych
  (maj-czerwiec)
 4. Przygotowanie i zamówienie wyżywienia dla beneficjentów zawodów (maj-czerwiec)
 5. Przygotowanie wolontariuszy do obsługi zawodów (kwiecień-czerwiec)
  Jesteśmy w pełnym kontakcie z Centrum Wolontariatu w Elblągu Panią Gabrielą Zimirowską
 6. Rozmowy ze sponsorami i podpisanie umów (kwiecień-czerwiec)
 7. Przygotowanie i zakup nagród, pucharów, medali na XIX SAND CUP 2023 (maj-czerwiec)
 8. Przygotowanie otwarcia i zakończenia zawodów (maj-czerwiec)
 9. Przygotowanie konkursów dla dzieci i młodzieży, członków rodzin – kibiców Mistrzostw
  (maj-czerwiec)
 10. Rozliczenie finansowe organizacji projektu (czerwiec-wrzesień)
 11. Ewaluacja organizacji Zawodów XIX SAND CUP 2023 (czerwiec-wrzesień)