XVIII SAND CUP 2022

W dniach 16-19.06.2022, odbędzie się XVIII SAND CUP 2022.

W imprezie rozegrane zostaną: turniej siatkówki, i turniej boccii.

Zasady rekrutacji do projektu: W imprezie wezmą udział drużyny i osoby zaproszone przez organizatora oraz zgłaszające się indywidualnie.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie polskiego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON oraz środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

„SIĘGAMY PO SUKCES” Dot. umowy ZZO/000303/14/D z dnia 12 maja 2022r.

Termin: Projekt realizowany jest w okresie 1.04.2022 – 30.09.2022.

Cel projektu

  1. wyłonienie najlepszych drużyn w siatkówce plażowej i bocci
  2. rehabilitacja społeczna i ruchowa osób niepełnosprawnych poprzez sport
  3. integracja osób niepełnosprawnych i zdrowych
  4. promocja zdrowego trybu życia wśród osób niepełnosprawnych
  5. popularyzacja i promocja sportu osób niepełnosprawnych
  6. popularyzacja wolontariatu w środowisku osób niepełnosprawnych i zdrowych

 W ramach projektu Otwarte Mistrzostwa XVIII SAND CUP 2022 rozegrane zostaną turnieje w siatkówkę plażową i boccie.

W projekcie udział weźmie 70 zawodników ON, 40 członków rodzin, 12 opiekunów, 10 wolontariuszy oraz kibice 50 osób.

W ramach projektu organizatorzy zawodów zabezpieczają kwestie organizacyjne zawodów sportowych (obsługę sędziowską, techniczną, merytoryczną, medyczną, wynajem obiektów i sprzętu oraz urządzeń, zakup materiałów biurowych i technicznych itd.) oraz socjalne związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, transportem, ubezpieczeniem, odzieżą itd. w zawodach udział biorą zawodnicy posiadający polskiego orzeczenia o  niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 116227,30

Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych (w zł) 11 180,00

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł) 42 661,55

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.