XX SAND CUP 2024

W dniach 21-23.06.2024r w Piastowie, odbędzie się XX SAND CUP 2024
Zasady rekrutacji do projektu:
W imprezie wezmą udział osoby niepełnosprawne zaproszone przez organizatora oraz zgłaszające się indywidualnie.
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie polskiego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.
„Możemy więcej” XX SAND CUP 2024
Termin: Projekt realizowany jest w okresie 1.04.2024 – 30.09.2024.
Całkowita wartość (w zł) 82 476,00
Dofinansowanie ze środków PFRON (w zł) 73 476,00
Projekt współfinansowany ze środków PFRON