XXIII ELBLĄG CUP

Integracyjny Klub Atak Elbląg – Sport, to nasza pasja

W dniach 24-26.09.2021, odbędą się Otwarte Mistrzostwa w ramach XXIII ELBLĄG CUP 2021.

W imprezie rozegrane zostaną: turniej siatkówki, wyścig na rolkach, zawody judo, tenis stołowy i boccia.

Zasady rekrutacji do projektu: W imprezie wezmą udział drużyny i osoby zaproszone przez organizatora oraz zgłaszające się indywidualnie.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie polskiego orzeczenia o o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON oraz ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego

„POKONAMY BARIERY” Otwarte Mistrzostwa XXIII Elbląg CUP 2021

Dot. umowy ZZO/000259/14/D z dnia 07 maja 2021 r.

Termin: Projekt realizowany jest w okresie 1.06.2021 – 31.12.2021.

Cel projektu

  1. rehabilitacja społeczna i ruchowa osób niepełnosprawnych poprzez sport
  2. integracja osób niepełnosprawnych i zdrowych
  3. promocja zdrowego trybu życia wśród osób niepełnosprawnych
  4. popularyzacja i promocja sportu osób niepełnosprawnych
  5. popularyzacja wolontariatu w środowisku osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych

 W ramach projektu Otwarte Mistrzostwa XXIII Elbląg CUP 2021 rozegrane zostaną turnieje i zawody siatkówki, boccii, judo, łyżwiarstwo/rolki i tenis stołowy

W projekcie udział weźmie 122 zawodników ON , oraz 70 członków rodzin/opiekunów. 20 osób wolontariuszy oraz kibice 75 osób.

W ramach projektu organizatorzy zawodów zabezpieczają kwestie organizacyjne zawodów sportowych (obsługę sędziowską, techniczną, merytoryczną, medyczną, wynajem obiektów i sprzętu oraz urządzeń, zakup materiałów biurowych i technicznych itd.) oraz socjalne związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, transportem, ubezpieczeniem, odzieżą itd. w zawodach udział biorą zawodnicy posiadający polskiego orzeczenia o o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 116227,30

Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych (w zł) 24727,30

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł) 91500,00