OTWARTE MISTRZOSTWA XXIV ELBLĄG CUP 2022

W dniach 08-11.09.2022, odbędą się Otwarte Mistrzostwa w ramach XXIV ELBLĄG CUP 2022.

W imprezie rozegrane zostaną: turniej siatkówki, wyścig na rolkach/wrotkach, zawody judo, tenis stołowy i boccia.

Zasady rekrutacji do projektu: W imprezie wezmą udział drużyny i osoby zaproszone przez organizatora oraz zgłaszające się indywidualnie.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie polskiego orzeczenia o o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON oraz ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego

„SIĘGAMY PO SUKCES” Otwarte Mistrzostwa XXIV Elbląg CUP 2022

Dot. umowy ZZO/000302/14/D z dnia 12 maja 2022 r.

Termin: Projekt realizowany jest w okresie 1.06.2022 – 31.12.2022.

Cel projektu

  1. rehabilitacja społeczna i ruchowa osób niepełnosprawnych poprzez sport
  2. integracja osób niepełnosprawnych i zdrowych
  3. promocja zdrowego trybu życia wśród osób niepełnosprawnych
  4. popularyzacja i promocja sportu osób niepełnosprawnych
  5. popularyzacja wolontariatu w środowisku osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych

 W ramach projektu Otwarte Mistrzostwa XXIV Elbląg CUP 2022 rozegrane zostaną turnieje i zawody siatkówki, boccii, judo, łyżwiarstwo/rolki i tenis stołowy

W projekcie udział weźmie 122 zawodników ON , oraz 70 członków rodzin/opiekunów. 10 osób wolontariuszy oraz kibice 75 osób.

W ramach projektu organizatorzy zawodów zabezpieczają kwestie organizacyjne zawodów sportowych (obsługę sędziowską, techniczną, merytoryczną, medyczną, wynajem obiektów i sprzętu oraz urządzeń, zakup materiałów biurowych i technicznych itd.) oraz socjalne związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, transportem, ubezpieczeniem, odzieżą itd. w zawodach udział biorą zawodnicy posiadający polskiego orzeczenia o o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 117607,70

Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych (w zł) 24500,00

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł) 93107,70


 
Harmonogram zaplanowanych działań merytorycznych dotyczących XXIV ELBLĄG CUP 2022:


1. Koordynacja działań Otwartych Mistrzostw (od czerwca do grudnia 2022)
Za koordynację projektu odpowiedzialny jest Pan Tomasz Woźny prezes Integracyjnego Klubu Sportowego „ATAK” (ul. Robotnicza 68, 82-300 Elbląg)
2. Określenie planów organizacji Otwartych Mistrzostw XXIV ELBLĄG CUP 2022 (czerwiec-lipiec)
3. Wyznaczenie menadżerów odpowiedzialnych za poszczególne płaszczyzny (kwiecień-maj)
Koordynator wyznacza osoby odpowiedzialne za konkretne działania: wyżywienie, transport, zakwaterowanie, sędziowanie,  hala , wolontariusze, oprawa muzyczna, oprawa wizualna.
4. Rezerwacja hali sportowej, toru wrotkarskiego, hoteli i pensjonatów (lipiec-sierpień)
5. Przygotowanie i zamówienie transportu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych
(sierpień-wrzesień)
6. Przygotowanie i zamówienie wyżywienia dla beneficjentów Mistrzostw (sierpień-wrzesień)
7. Przygotowanie wolontariuszy z zakresu przyznanych im obowiązków związanych z pracą przy Mistrzostwach (lipiec-wrzesień)
Jesteśmy w pełnym kontakcie z Centrum Wolontariatu w Elblągu Panią Gabrielą Zimirowską
8. Negocjacje w sprawie organizacji Mistrzostw z władzami gminy (czerwiec-lipiec)
9.  Rozmowy ze sponsorami i podpisanie umów (czerwiec-lipiec)
10. Przygotowanie i zakup nagród, pucharów, medali  na Mistrzostw 2022 (sierpień-wrzesień)
11. Przygotowanie otwarcia i zakończenia trzech kolejnych turniejów Mistrzostw (sierpień – wrzesień)
12. Przygotowanie konkursów dla dzieci i młodzieży, członków rodzin – kibiców Mistrzostw
(sierpień-wrzesień)
13. Organizacja Otwartych Mistrzostw XXIV Elbląg CUP 2022 (wrzesień)
– czwartek 08.09.2022 (18.00 przyjazd zawodników i zakwaterowanie)
Hotel Europa ul. Królewiecka 219 Elbląg 82-300/Ośrodek rekreacyjno – sportowy Piastowo 55
– piątek 09.09.2022 (7.00-9.00 śniadanie; 10.00-12.00 klasyfikacja zawodników; 13.00-14.00 obiad; 15.30-18.30 treningi; 19.00-20.00 kolacja; 21.00 odprawa przed zawodami)
– sobota 10.09.2022 (7.00-9.00 śniadanie; 9.30 uroczyste otwarcie;  10.00-12.30 zawody;  13.00-14.00 obiad; 15.00-18.30 zawody; 19.00-20.00 kolacja)
– niedziela  11.09.2022 (7.00-9.00 śniadanie; 9.30-12.30 finały i zakończenie zawodów rozdanie medali i pucharów; 13.00 obiad i wyjazd ekip)
14. Rozliczenie finansowe organizacji Mistrzostw  (wrzesień-listopad)
Za rozliczenia finansowe odpowiedzialna jest Księgowa Stowarzyszenia  Pani Krystyna Syryjczyk , która od wielu lat zajmuje się rozliczeniami finansowymi (ul. Robotnicza 68, 82-300 Elbląg)
15. Ewaluacja organizacji Mistrzostw (czerwiec-wrzesień)
Ewaluacja turnieju polegająca na zebraniu informacji przed i po wydarzeniu w oparciu o cele projektu:
-rehabilitacja społeczna i ruchowa osób niepełnosprawnych poprzez sport
– integracja osób niepełnosprawnych i zdrowych
– promocja zdrowego trybu życia wśród osób niepełnosprawnych
– popularyzacja i promocja sportu osób niepełnosprawnych
– popularyzacja wolontariatu w środowisku osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych