Zgłoś się do KIS-u

Rozpoczęliśmy II nabór do Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach projektu Klub Integracji Społecznej „ATAK”. 

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku
15-64 lata. Zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z gmina/powiat Elbląg, które poprzez zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej i w zależności od indywidualnych możliwości, będą mogły powrócić na rynek pracy.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby niepełnosprawne zamieszkujący gminę i miasto Elbląg, w tym:

– osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne,

– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ),

– osoby korzystające z pomocy społecznej,

Które chcą uzyskać nowe kwalifikacje, podnieść kluczowe umiejętności niezbędne do funkcjonowania w środowisku pracy, skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, psychologa, chcące odbyć staż.

Jeżeli pozostajesz bez pracy i chcesz uczestniczyć w KIS, zapraszamy do siedziby Integracyjnego Klubu Sportowego ATAK w Elblągu, przy ul. Robotniczej 68 (budynek Krytej Pływalni, boczne wejście), od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Więcej informacji na temat KIS w siedzibie IKS ATAK lub pod nr tel. 556424255.

Liczba miejsc ograniczona.

Formularze dostępne TUTAJ 

Zapraszamy serdecznie

Jan Skapowicz

Opiekun KIS