Zmiana terminu Otwartych Mistrzostw XXIII Elbląg CUP 2021

Zarząd Integracyjnego Klubu Sportowego „ATAK” informuje, iż ulega zmianie termin organizacji „Otwartych Mistrzostw XXIII Elbląg CUP 2021” umowa nr ZZO/000259/14/D z dnia 07.05.2021 r. z wcześniej planowanego października 2021
na 23-26.09.2021 ze względu na obawy przed kolejnym nawrotem pandemii oraz możliwym jesiennym lockdownem.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie polskiego orzeczenia o o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON