„ATAK” został oficjalnie członkiem Forum Klubów Integracji Społecznej
Aktualności
KIS "Atak", 16 maja został oficjalnie członkiem Forum Klubów Integracji Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnej  Platformy Współpracy na Rzecz Ekonomii Społecznej. Celem Klubu prowadzonego przez Integracyjny Klub Sportowy ATAK, jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo …