V REGIONALNY WARMIŃSKO-MAZURSKI MITYNG OLIMPIAD SPECJALNYCH W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Organizatorami mityngu był Odział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Warmińsko-Mazurskie reprezentowany przez elbląski Klub Olimpiad Specjalnych ONI w ATAKu, a współorganizatorem spotkania – Integracyjny Klub Sportowy ATAK.
Zawody odbyły się zgodnie z ceremoniałem Olimpiad Specjalnych. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Aneta Rękas–Woźna, Przewodnicząca Klubu ONI w ATAKu, a słowa przysięgi „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku […]” w imieniu wszystkich zawodników wypowiedział Michał Bryl.
Nad właściwym przebiegiem zawodów nadzór sprawowała sędzia główna Pani Monika Tchórzewska, która także złożyła przysięgę w imieniu sędziów.
Zawodnicy zostali podzieleni na 9 grup startowych zgodnie ze stopniem niepełnosprawności i umiejętnościami.
Biegi odbywały się na dystansie 25m, 55m, 111m, 222m, 333m, 500m. Zawodnicy rywalizowali także w biegu sztafet.
Po zakończonych startach, odbyła się Ceremonia Dekoracji, wręczenie medali, a każdy z zawodników otrzymał drobny upominek.
Celem przeprowadzonych zawodów była popularyzacja łyżwiarstwa szybkiego jako konkurencji dla osób z niepełnością intelektualną, która daje szansę rozwoju fizycznego i psychicznego, a także daje motywację, odwagę i możliwość uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym. Zawody te to także podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów, w duchu zdrowej rywalizacji i walki fair play i rozpowszechnienia idei Olimpiad Specjalnych.
Dziękujemy trenerom za przygotowanie zawodników, dziękujemy również sędziom, wolontariuszom, rodzicom i sympatykom klubu za pomoc podczas mityngu, a obecnym gościom za doping i wsparcie.
Zawody współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.